Search
Search Menu

Câmpul global

07_Global_OhneRand_E

Deci aşa ar arăta cei 2000m2 ai tăi dacă ar reprezenta situaţia globală. Mai mult de jumătate din câmp ar fi cultivat cu doar patru culturi: grâu, porumb, orez şi soia. Alte cereale, tuberculi şi culturile pentru ulei ar fi deasemenea dominate de câteva varietăţi de plante.

Desigur, grădinile mai mici ar fi pline de sute de varietăţi, dar suprafaţa dedicată acestora ar fi doar o fracţie din totalul pământului arabil. Cu excepţia orezului, o parte covârşitoare a monoculturilor sunt dedicate folosirii non-alimentare, cum ar fi furajarea animalelor sau pentru combustibili.

Forum

[bbp-single-tag id=31]

next field

Inventarul din bucătărie→