Search
Search Menu

Acapararea terenurilor

Landraub_English_KenYa2

Uitându-ne doar la Uniunea Europeană, sunt disponibile puţin mai mult de 2000m2 pentru fiecare cetăţean al UE. În 2008, suprafaţa totală de pământ arabil din UE era 109 milioane hectare. Distribuţia acestei suprafeţe diferă de la ţară la ţară. Totuşi, UE nu se descurcă cu această suprafaţă. Deşi câmpurile noastre au o cailtate a aerului şi a apei mai ridicată şi o fertilitate crescută faţă de alte câmpuri de pe glob, ne mai menţionând accesul la resurse tehnice şi financiare extensive, UE încă importă suprafeţe întinse de pământ. Comparat în hectare, exporturile (14.1 milioane ha) şi importurile (48.99 milioane ha) produselor noastre agricole din 2008 au rezultat într-un deficit de 34.9 milioane hectare. Aceasta este echivalentul a o treime din suprafaţa arabilă a UE, sau 700m2 pentru fiecare cetăţean al UE.

Useful Links

Icon_StudieEurope’s Global Land Demand – A study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Sustainable Europe Research Institute (2011).

Icon_FilmKilling Fields
– Film investigating the impacts of growing soy in South America to feed factory farms in Europe

Icon_LinksWater Footprint Network
– Information on the water used to produce our coffee, steak, or the cotton for our jeans

next field

Ardere completă?→