Search
Search Menu

Zábor země (Land Grabbing)

Landraub_English_KenYa2

Když se podíváme na samotnou EU, vychází na jednoho obyvatele o málo více než 2 000 m². V roce 2008 bylo v Evropské unii obděláváno celkem 109 milionů hektarů půdy. Podíl se v jednotlivých zemích liší. Evropská unie si ale s touto plochou nevystačí. Přestože orná půda má kvalitnější podmínky vzduchu a vody a je tudíž úrodnější než ve většině zemí světa (nemluvě o finančních a technologických možnostech), dováží Evropská unie obrovská množství další orné půdy. Srovnáváno v hektarech, exportuje 14, 1 milionu hektarů zemědělských produktů a a importuje 48,99 milionu hektarů. To odpovídá takřka třetině rozlohy orné půdy v Evropě a zhruba 700 m2 na obyvatele.

Ne těchto 700 m2 je ze tří čtvrtin pěstována sója jako krmivo pro hospodářská zvířata. Sojové boby pocházejí většinou z Jižní a Severní Ameriky, ale také Asie. Narůstající dovoz plochy orné půdy by měl také pokrývat zvětšující se podíl takzvaných obnovitelných zdrojů v pohonných hmotách, které využíváme.

Protože velikost obdělávané plochy nemůže růst, musíme se ptát komu budou chybět ty čtvereční metry, které využíváme navíc?

Useful Links

Icon_StudieEurope’s Global Land Demand – A study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Sustainable Europe Research Institute (2011).

Icon_FilmKilling Fields
– Film investigating the impacts of growing soy in South America to feed factory farms in Europe

Icon_LinksWater Footprint Network
– Information on the water used to produce our coffee, steak, or the cotton for our jeans

Další pole

Vyhoření? →

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close