Search
Search Menu

Zábor země (Land Grabbing)

Landraub_English_KenYa2

Když se podíváme na samotnou EU, vychází na jednoho obyvatele o málo více než 2 000 m². V roce 2008 bylo v Evropské unii obděláváno celkem 109 milionů hektarů půdy. Podíl se v jednotlivých zemích liší. Evropská unie si ale s touto plochou nevystačí. Přestože orná půda má kvalitnější podmínky vzduchu a vody a je tudíž úrodnější než ve většině zemí světa (nemluvě o finančních a technologických možnostech), dováží Evropská unie obrovská množství další orné půdy. Srovnáváno v hektarech, exportuje 14, 1 milionu hektarů zemědělských produktů a a importuje 48,99 milionu hektarů. To odpovídá takřka třetině rozlohy orné půdy v Evropě a zhruba 700 m2 na obyvatele.

Ne těchto 700 m2 je ze tří čtvrtin pěstována sója jako krmivo pro hospodářská zvířata. Sojové boby pocházejí většinou z Jižní a Severní Ameriky, ale také Asie. Narůstající dovoz plochy orné půdy by měl také pokrývat zvětšující se podíl takzvaných obnovitelných zdrojů v pohonných hmotách, které využíváme.

Protože velikost obdělávané plochy nemůže růst, musíme se ptát komu budou chybět ty čtvereční metry, které využíváme navíc?

Useful Links

Icon_StudieEurope’s Global Land Demand – A study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Sustainable Europe Research Institute (2011).

Icon_FilmKilling Fields
– Film investigating the impacts of growing soy in South America to feed factory farms in Europe

Icon_LinksWater Footprint Network
– Information on the water used to produce our coffee, steak, or the cotton for our jeans

Další pole

Vyhoření? →