Search
Search Menu

Zawłaszczanie ziemi – Land Grabbing

Landraub_English_KenYa2

W przypadku Unii Europejskiej na każdego obywatela przypada ponad 2000 m² ziemi ornej. W 2008 r. całkowity obszar gruntów rolnych w UE wynosił 109 mln ha. Dystrybucja ziemi różniła się w zależności od kraju. Jednak UE to nie wystarcza. Mimo że naszym polom sprzyja lepsze powietrze i woda oraz większa żyzność gleby niż w innych częściach świata, nie wspominając nawet o dostępie do ogromnych zasobów technicznych i finansowych, UE nadal importuje olbrzymie ilości dodatkowej żywności, wytwarzanej poza jej terenem. Przeliczając żywność na hektary ziemi potrzebnej do jej wyhodowania, eksport w roku 2008 to 14,1 mln ha, a i import 48.99 mln ha, co oznacza “ujemne saldo” obrotu produktami rolniczymi w wysokości 34,9 mln ha. Jest to odpowiednik jednej trzeciej gruntów rolnych w UE i 700m² na każdego obywatela UE.
Z tych 700m², trzy czwarte są wykorzystywane do uprawy paszy dla zwierząt, w szczególności soi. Pochodzi ona głównie z Ameryki Łacińskiej i Północnej, ale także z Azji. Dodatkowy areał rolny jest potrzebny do uprawy roślin używanych do produkcji coraz większej ilości biopaliw eksportowanych do UE.
Ponieważ obszaru gruntów rolnych w skali świata nie da się znacząco powiększyć, powstaje pytanie – dla kogo zabraknie ziemi uprawnej z powodu naszej zachłanności?

Useful Links

Icon_StudieEurope’s Global Land Demand – A study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Sustainable Europe Research Institute (2011).

Icon_FilmKilling Fields
– Film investigating the impacts of growing soy in South America to feed factory farms in Europe

Icon_LinksWater Footprint Network
– Information on the water used to produce our coffee, steak, or the cotton for our jeans