Search
Search Menu

Zawłaszczanie ziemi – Land Grabbing

Landraub_English_KenYa2

W przypadku Unii Europejskiej na każdego obywatela przypada ponad 2000 m² ziemi ornej. W 2008 r. całkowity obszar gruntów rolnych w UE wynosił 109 mln ha. Dystrybucja ziemi różniła się w zależności od kraju. Jednak UE to nie wystarcza. Mimo że naszym polom sprzyja lepsze powietrze i woda oraz większa żyzność gleby niż w innych częściach świata, nie wspominając nawet o dostępie do ogromnych zasobów technicznych i finansowych, UE nadal importuje olbrzymie ilości dodatkowej żywności, wytwarzanej poza jej terenem. Przeliczając żywność na hektary ziemi potrzebnej do jej wyhodowania, eksport w roku 2008 to 14,1 mln ha, a i import 48.99 mln ha, co oznacza „ujemne saldo” obrotu produktami rolniczymi w wysokości 34,9 mln ha. Jest to odpowiednik jednej trzeciej gruntów rolnych w UE i 700m² na każdego obywatela UE.
Z tych 700m², trzy czwarte są wykorzystywane do uprawy paszy dla zwierząt, w szczególności soi. Pochodzi ona głównie z Ameryki Łacińskiej i Północnej, ale także z Azji. Dodatkowy areał rolny jest potrzebny do uprawy roślin używanych do produkcji coraz większej ilości biopaliw eksportowanych do UE.
Ponieważ obszaru gruntów rolnych w skali świata nie da się znacząco powiększyć, powstaje pytanie – dla kogo zabraknie ziemi uprawnej z powodu naszej zachłanności?

Useful Links

Icon_StudieEurope’s Global Land Demand – A study on the actual land embodied in European imports and exports of agricultural and forestry products. Sustainable Europe Research Institute (2011).

Icon_FilmKilling Fields
– Film investigating the impacts of growing soy in South America to feed factory farms in Europe

Icon_LinksWater Footprint Network
– Information on the water used to produce our coffee, steak, or the cotton for our jeans

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close