Search
Search Menu

Vstupy a výstupy

10_DuengerPestizide_OhneRand_Engl

Okolo 40 procent všech emisí skleníkových plynů je tvořeno způsobem, jakým jíme, transportujeme, vyhazujeme a produkujeme naše jídlo, a také způsobem, jakým využíváme půdu pro tyto účely. Abychom omezili globální oteplování na hranici dvou stupňů Celsia – což je cíl, který by měl odvrátit nejhorší dopady klimatické změny – zavázala se Evropská unie ke snížení emisí skleníkových plynů o 80 procent do roku 2050: Jaká úžasná výzva! A stále jí můžeme zvládnout. Musíme ale snižovat, a na konci se obejít bez většiny energetických vstupů pro našich 2 000 m2. Množství energie v potravinové produkci se používá pro výrobu minerálních hnojiv a také pro výrobu pesticidů. Tomu můžeme zamezit používáním organických a agro-ekologických metod zvýšení úrodnosti půdy a zvládáním plevelů skrze nechemické prostředky – proto je potřeba lepší střídání pěstovaných plodin. Tyto metody jsou náročnější na vědomosti, ale zato je jednou z prvních odměn větší a zdravější

Useful Links

Icon_StudieFarming Systems Trial: 30-year Report.
Long-term study comparing the energy input of organic agriculture with conventional systems. Rodale Institute (2013).

Icon_FilmAgrochemical spraying in Argentina has increased ninefold since 1990. Doctors and scientists are warning that uncontrolled spraying is causing health problems. 17 photos from Argentina

Icon_LinksPesticide Action Network North America
– Information on the hidden costs of chemical dependence in industrial agriculture

pole

The Global Field