Search
Search Menu

Vstupy a výstupy

10_DuengerPestizide_OhneRand_Engl

Okolo 40 procent všech emisí skleníkových plynů je tvořeno způsobem, jakým jíme, transportujeme, vyhazujeme a produkujeme naše jídlo, a také způsobem, jakým využíváme půdu pro tyto účely. Abychom omezili globální oteplování na hranici dvou stupňů Celsia – což je cíl, který by měl odvrátit nejhorší dopady klimatické změny – zavázala se Evropská unie ke snížení emisí skleníkových plynů o 80 procent do roku 2050: Jaká úžasná výzva! A stále jí můžeme zvládnout. Musíme ale snižovat, a na konci se obejít bez většiny energetických vstupů pro našich 2 000 m2. Množství energie v potravinové produkci se používá pro výrobu minerálních hnojiv a také pro výrobu pesticidů. Tomu můžeme zamezit používáním organických a agro-ekologických metod zvýšení úrodnosti půdy a zvládáním plevelů skrze nechemické prostředky – proto je potřeba lepší střídání pěstovaných plodin. Tyto metody jsou náročnější na vědomosti, ale zato je jednou z prvních odměn větší a zdravější

Useful Links

Icon_StudieFarming Systems Trial: 30-year Report.
Long-term study comparing the energy input of organic agriculture with conventional systems. Rodale Institute (2013).

Icon_FilmAgrochemical spraying in Argentina has increased ninefold since 1990. Doctors and scientists are warning that uncontrolled spraying is causing health problems. 17 photos from Argentina

Icon_LinksPesticide Action Network North America
– Information on the hidden costs of chemical dependence in industrial agriculture

pole

The Global Field

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close