Search
Search Menu

Przyczyny i skutki

10_DuengerPestizide_OhneRand_Engl

Emisja około 40 procent wszystkich gazów cieplarnianych jest powiązana bezpośrednio lub pośrednio z naszą dietą, środkami transportu, wytwarzaniem odpadów, produkcją żywności lub z użytkowaniem gruntów. W celu zmniejszenia globalnego ocieplenia do dwóch stopni Celsjusza (co uważa się za nieprzekraczalny próg, by uniknąć najpoważniejszych skutków zmian klimatu), Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 80 procent do roku 2050: jest to niesamowicie wymagające, ale mimo to wykonalne zadanie! By to osiągnąć, konieczne jest zmniejszenie nakładu energii wydatkowanego na naszych 2000 m², a docelowo nawet zredukowanie tej energii do zera. Większość energii w produkcji żywności jest zużywana do produkcji nawozów mineralnych, a także niektórych pestycydów. Można tego uniknąć stosując metody rolnictwa ekologicznego, agroekologicznie wzbogacając żyzność gleby oraz zwalczając szkodniki za pomocą środków niechemicznych, co wymaga lepszego płodozmianu. Metody te wymagają szerszego zakresu wiedzy, jednak ich stosowanie pozwoli osiągnąć większą bioróżnorodność.

Useful Links

Icon_StudieFarming Systems Trial: 30-year Report.
Long-term study comparing the energy input of organic agriculture with conventional systems. Rodale Institute (2013).

Icon_FilmAgrochemical spraying in Argentina has increased ninefold since 1990. Doctors and scientists are warning that uncontrolled spraying is causing health problems. 17 photos from Argentina

Icon_LinksPesticide Action Network North America
– Information on the hidden costs of chemical dependence in industrial agriculture

The Global Field