Search
Search Menu

Vyhoření?

11_Biodiesel_OhneRand_E

Je opravdu dobrý, nebo ke klimatu přívětivý nápad spálit veškerou biomasu z celých 2 000 m² pro výrobu elektrického proudu, nebo jako palivo do aut? Kdybychom průměrný evropský výnos řepky olejné ze 2000 m2 přeměnili na bionaftu, jak daleko by s ní dojelo jedno obyčejné auto? Evropská automobilová flotila má průměrnou spotřebu nafty 7,1 litrů na 100 kilometrů, s takovým autem byste dojeli 3 400 kilometrů daleko. Na jeden zpáteční výlet z Berlína do Bukurešti, nebo z Berlína do Neapole byste projeli celoroční úrodu z vašich 2 000m², ale z vedleších produktů při výrobě nafty by bylo ještě možné vyrobit nějaké krmivo pro zvířata.

Evropská unie přijala legislativu, která vyžaduje 10 procent obnovitelné energie v dopravním sektoru do roku 2020. Kvůli tomuto cíli narůstá podíl orné půdy využívané pro pěstování paliva pro auta uvnitř i mimo EU. Pěstovat palivo na orné půdě vyžaduje spoustu energetických vstupů a způsobuje spoustu skleníkových plynů. Navíc obdělávaná půda pro pěstování energetických plodin je často získávána na úkor cenných ekosystémů, například deštných pralesů. Klimatický přínos takto získaného paliva a energie je malý, nebo dokonce záporný, ve srovnání s konvenčními typy paliv. V Německu je v současnosti pětina orné půdy využívána pro pěstování plodin, ze kterých se vyrábí palivo nebo energie. Palivo, které by nebylo potřeba, kdyby se spotřeba na 100 kilometrů snížila o jeden litr.

Useful Links

Icon_Studie(Bio)Fueling injustice? Europe’s responsibility to counter climate change without provoking land grabbing and compounding food insecurity in Africa. EuropAfrica (2011)

Icon_LinksFriends of the Earth Europe
– Website on agrofuels offering reports, news in in-depth information on how biofuels are putting growing pressure on land, food and forests

Icon_StudieThe EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest? This study finds that the EU consumes 40% more palm oil (for food, fuel and cosmetics) compared to 6 years ago. Palm oil use stands at 20% of the biodiesel mix. IISD (2013).

Icon_LinksBiofuelwatch works to raise awareness of the negative impacts of industrial biofuels and bioenergy on biodiversity, human rights, food sovereignty and climate change

Další pole

Vstupy a výstupy →