Search
Search Menu
Bez kategorii

Domuzdan önce

2000 m²’den iki domuz beslemek

Almanya’da 59 milyondan, Avrupa’da 260 milyon ve dünya çapında 1,5 milyar domuz13, her yıl kesiliyor.

Bunun için dokuz metrekare ekilebilir alan konsantre yemi14 yani tahıl, mısır ve soya domuz için kilo başına  kullanılacak.

Böylece 2000 m²’lik alanımız iki domuzu beslemeye yetecek
kadar yem ve 115 kg kesim ağırlığı sağlar.
Yılda beş Alman’ın domuz eti tüketimini (her biri iyi 50 kg)15 zar zor karşılıyor.

Çoğunun neden 2000 m² ile geҫinemediği burada netleșiyor.
Bizim iki domuz kısa ömürlerinde belki beş kez antibiyotikle beslenecekler16.
Bu arada, ABnin17 hayvan refahı direktifine göre 2000 yetişkin
hayvan tarlamızda tutulabiliyor – metrekare başına bir tane!
Dünya çapında et tüketimi, özellikle gelişmekte olan
ülkelerde, hala artıyor. Son 45 yılda, neredeyse 100 milyon
tondan 300 milyon tona üç katına çıktı.
Aynı dönemde gelişen kişi başına tüketim farklı.
Bu bizim kararımız.

(Vor die Säue)