Search
Search Menu

Wypalanie?

11_Biodiesel_OhneRand_E

Czy to rzeczywiście jest „przyjazne dla klimatu”, by spalać biomasę z moich 2000 m² w celu produkcji energii elektrycznej lub w formie paliwa samochodowego? Jeżeli ze średniego plonu rzepaku w UE dla 2000 m² (600 kg) wytłoczyć biopaliwo, ile kilometrów można by na nim przejechać zwykłym samochodem? Cóż, z silnikiem Diesla zużywającym średnio w UE 7,1 litra na 100 km byłaby to odległość około 3400 kilometrów. Na jedną podróż powrotną z Berlina do Bukaresztu, czy też z Berlina do Neapolu, zużylibyśmy całoroczne plony z 2000m ² ziemi (przy tym warto jednak pamiętać, że śruta rzepakowa – produkt uboczny wytwarzania biopaliwa – stanowi wartościową paszę wysokobiałkową dla zwierząt).
Unia Europejska przyjęła przepisy, które wymagają, by do 2020 r. 10 procent paliw w sektorze transportowym pochodziło z tak zwanych „źródeł odnawialnych”. W związku z tym coraz większa część gruntów rolnych tak wewnątrz, jak i poza UE jest przeznaczana do wytwarzania paliwa do naszych samochodów. Produkcja paliw z upraw rolnych to wielkie koszty energetyczne i wytwarzanie dużej ilości gazów cieplarnianych groźnych dla stabilności klimatu. Ponadto grunty orne wykorzystywane do produkcji biopaliw często powiększa się kosztem wartościowych ekosystemów, takich jak lasy deszczowe. Korzyści dla klimatu z takiego wytwarzania paliw i energii mogą więc być mniejsze w porównaniu do paliw konwencjonalnych.
W Niemczech jedna piąta wszystkich gruntów ornych jest już wykorzystywane do produkcji paliwa i energii. Paliwa, które byłoby niepotrzebne, jeśli zużycie benzyny w Niemczech zmniejszyłoby się w każdym samochodzie tylko o jeden litr na 100 kilometrów!

Useful Links

Icon_Studie(Bio)Fueling injustice? Europe’s responsibility to counter climate change without provoking land grabbing and compounding food insecurity in Africa. EuropAfrica (2011)

Icon_LinksFriends of the Earth Europe
– Website on agrofuels offering reports, news in in-depth information on how biofuels are putting growing pressure on land, food and forests

Icon_StudieThe EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest? This study finds that the EU consumes 40% more palm oil (for food, fuel and cosmetics) compared to 6 years ago. Palm oil use stands at 20% of the biodiesel mix. IISD (2013).

Icon_LinksBiofuelwatch works to raise awareness of the negative impacts of industrial biofuels and bioenergy on biodiversity, human rights, food sovereignty and climate change

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close