Search
Search Menu

Wypalanie?

11_Biodiesel_OhneRand_E

Czy to rzeczywiście jest “przyjazne dla klimatu”, by spalać biomasę z moich 2000 m² w celu produkcji energii elektrycznej lub w formie paliwa samochodowego? Jeżeli ze średniego plonu rzepaku w UE dla 2000 m² (600 kg) wytłoczyć biopaliwo, ile kilometrów można by na nim przejechać zwykłym samochodem? Cóż, z silnikiem Diesla zużywającym średnio w UE 7,1 litra na 100 km byłaby to odległość około 3400 kilometrów. Na jedną podróż powrotną z Berlina do Bukaresztu, czy też z Berlina do Neapolu, zużylibyśmy całoroczne plony z 2000m ² ziemi (przy tym warto jednak pamiętać, że śruta rzepakowa – produkt uboczny wytwarzania biopaliwa – stanowi wartościową paszę wysokobiałkową dla zwierząt).
Unia Europejska przyjęła przepisy, które wymagają, by do 2020 r. 10 procent paliw w sektorze transportowym pochodziło z tak zwanych “źródeł odnawialnych”. W związku z tym coraz większa część gruntów rolnych tak wewnątrz, jak i poza UE jest przeznaczana do wytwarzania paliwa do naszych samochodów. Produkcja paliw z upraw rolnych to wielkie koszty energetyczne i wytwarzanie dużej ilości gazów cieplarnianych groźnych dla stabilności klimatu. Ponadto grunty orne wykorzystywane do produkcji biopaliw często powiększa się kosztem wartościowych ekosystemów, takich jak lasy deszczowe. Korzyści dla klimatu z takiego wytwarzania paliw i energii mogą więc być mniejsze w porównaniu do paliw konwencjonalnych.
W Niemczech jedna piąta wszystkich gruntów ornych jest już wykorzystywane do produkcji paliwa i energii. Paliwa, które byłoby niepotrzebne, jeśli zużycie benzyny w Niemczech zmniejszyłoby się w każdym samochodzie tylko o jeden litr na 100 kilometrów!

Useful Links

Icon_Studie(Bio)Fueling injustice? Europe’s responsibility to counter climate change without provoking land grabbing and compounding food insecurity in Africa. EuropAfrica (2011)

Icon_LinksFriends of the Earth Europe
– Website on agrofuels offering reports, news in in-depth information on how biofuels are putting growing pressure on land, food and forests

Icon_StudieThe EU Biofuel Policy and Palm Oil: Cutting subsidies or cutting rainforest? This study finds that the EU consumes 40% more palm oil (for food, fuel and cosmetics) compared to 6 years ago. Palm oil use stands at 20% of the biodiesel mix. IISD (2013).

Icon_LinksBiofuelwatch works to raise awareness of the negative impacts of industrial biofuels and bioenergy on biodiversity, human rights, food sovereignty and climate change