Search
Search Menu
Bez kategorii

Şekerpancarı

Kimyager Franz Carl Ackard 1796da Berlin yakınlarındaki Kaulsdorf’ta turpdan dünyanın ilk şekerpancarını elde etti. Pancar sadece iyi toprakta yetişir. Napolyonun 1806 da şekerkamışı ithalatının kıta ablukasında ilk kez ekonomide şeker pancarı değer kazandı. Bugüne kadar şeker pancarı AB’denin koruyucu tarifelerde ekonomik tutulmaktadır. Toz şekeri, yanında yan ürün olarak hayvan
yemi ve bioendüstride kullanılmaktadır.

Menşebölgesi: Silezya

Başlıça yetiştiren ülkeler: Rusya,ABD,Fransa

Kullanım:sakaroz( şeker) melas, hayvanyemi, biyoenerji

%0,29 alan oranı

6 m²dünya alanı 4,3 milyon hektar global

Şekerkamışı

Şekerkamışı tatlı otlar ailesine aittir ve 20 yaşına kadar büyürler. Tüm tropik ve astropikal bölgelerde toz şeker ve etanol yapmak için yetiştirilir. Sıkılmış şeker suyu arıtılmış ve aynı zamanda sert içkilerde kullanılır. Ayrıca telleride işlenir. Yüzyıllardır şeker ham- madde olarak ticaret ve spekülasyonda ve itici bir güçtü sömürge köleliğinde. Bağımlılık yapan bir madde ve aşırı kullanımda hasta eder.

Menşebölgesi: Doğu Asya

Başlıça yetiştiren ülkeler: Brezilya,Hindistan,Çin

Kullanım: sakaroz( şeker) , hayvan yemi, yakıt, kağıt

%1,76 alan oranı

36 m²dünya alanı

26,9 milyon hektar global

(UK Zuckerrübe und Zuckerrohr)