Search
Search Menu

2000m2 jako pole naftowe

Jakiej powierzchni potrzebuje mój samochód? Ropa naftowa i gaz ziemny wyczerpują się i zanieczyszczają klimat. Rzepak i inne “surowce odnawialne” co roku rosną na nowo. Czy “biopaliwo” jest ekologiczną alternatywą? Posadziliśmy tutaj nieco poniżej 50m2 rzepaku (w zastępstwie dla ponad 36 milionów hektarów pól rzepaku na całym świecie). Z tej ilości jest możliwe wytworzyć około 6 litrów biodiesla lub 5,4 litrów normalnego diesla. W zależności od typu samochodu wystarczy to na 60 do 110 kilometrów jazdy. Jeśli użylibyśmy całe 2000m2 do produkcji oleju napędowego, zajechalibyśmy tym 3000 do 5000 kilometrów. Do jedzenia zostałyby wyciśnięte pozostałości z produkcji, którymi karmi się zwierzęta. Średni samochód osobowy w Niemczech przejeżdża 14000 kilometrów rocznie. Tak więc 3-4 osoby musiałyby obsadzić całe swoje 2000m2 rzepakiem, aby jeden jedyny samochód mógł jeździć przez cały rok. Co wtedy będą jedli? Czy pole uprawne jako pole naftowe to naprawdę dobry pomysł?

(2000m2 als Ölfeld)