Search
Search Menu

Pszenica

wheat, Triticum, pszenica zwyczajna (T. aestivum)

pszenica orkisz (T. aestivum spelta),

pszenica twarda (T. durum),

pszenica samopsza (T. monococcum)

Pszenica jest zbożem, które zajmuje największą powierzchnie obszarów uprawnych i stanowi po ryżu najważniejszy podstawowy produkt żywnościowy. Pokrywa ona około 20% zapotrzebowania kalorycznego ludności całego świata i jest drugim najstarszym zbożem za jęczmieniem. Istnieje wiele różnych rodzajów pszenicy i tysiące jej odmian. Obecnie najważniejszym rodzajem jest pszenica zwyczajna. Pszenica jest również towarem spekulacyjnym, którym handluje się na międzynarodowych giełdach. Jedna piąta światowych zbiorów jest używana na produkcje pokarmu zwierząt. W Niemczech zużywa się nawet połowę całej zebranej pszenicy na pasze dla zwierząt.

Region pochodzenia: Bliski Wschód (Egipt, Syria, Irak)

Główne kraje uprawne: Chiny, USA, Rosja, UE

Zastosowanie: mąka (chleb, makaron), pasza dla zwierząt

(UK Weizen)