Search
Search Menu

Zboża

Zboża zajmują zdecydowanie największą powierzchnię uprawną na naszym polu świata. Na całym świecie zboża zajmują około 50% powierzchni gruntów ornych. Są one najważniejszym dostawcą energii i węglowodanów. Chociaż łącznie istnieje około 300 rodzajów zbóż, to tylko z tych czterech – pszenica, ryż, kukurydza i jęczmień – uzyskuje się 90% wszystkich kalorii zbożowych Duża część uprawiana jest w wielkich monokulturach. 2,65 mld ton zboża zostały zebrane na całym świecie w 2018 r. Ale tylko 43% tego zboża jest wykorzystywane do produkcji żywności. Ponad jedną trzecią stanowi karma dla zwierząt, a prawie 20% wykorzystuje się do produkcji paliw i energii. Jedynie ryż służy nadal w 90 % wyżywieniu ludzkości.

(OK Getreide)