Search
Search Menu

Dzikie zapylacze w niebezpieczeństwie!

Nie tylko u nas sytuacja dzikich pszczół jest problematyczna, lecz na całym świecie. Dzikie pszczoły należą do gatunków insektów najwięcej zagrożonych wyginięciem. W Europie Środkowej, w zależności od kraju i i regionu, pomiędzy 25 a 68 procent wszystkich gatunków dzikich pszczół jest uważany za zagrożony. Przyczyny tego są różne, niektóre z nich mogą być wyjaśnione za pomocą naszego pola świata. Nasze zagospodarowanie terenu przeszło w minionych dziesiątkach lat wiele drastycznych zmian. Intensywne i przemysłowe rolnictwo zniszczyło wiele siedlisk przyrodniczych i struktur małego rozmiaru które są niezbędne do rozmnażania. Na przykład z krajobrazu zostały usunięte strefy buforowe i miedze śródpolne. To, w związku z wysokim stopniem rolniczego wykorzystania nawozów mineralnych i pestycydów prowadzi do ubogich krajobrazów pozbawionych kwiatów i do uszkodzenia zdrowia zwierząt. Ich wspólne przyczynianie się do produkcji naszej żywności jest bardzo znaczne. Ich udział w produkcji rolnej leży nieco poniżej 10 %. 10% nie wydaje się dużo, ale ta liczba jest związana głównie z proporcjami upraw. Uprawy, które dominują na polach, są często samopylne (np. pszenica, ryż, soja). Ale spójrz tutaj, jak ten pełny koszyk z pysznym jedzeniem wyglądałby bez zwierzęcych zapylaczy… Przesuń obrazek i zobacz, ile zostałoby w nim miejsca, gdybyśmy ich już nie mieli.

(wilde Bestäuber in Gefahr!)