Search
Search Menu

Sorgo

Sorghum, Sorghum

Największe obszary uprawne sorgo znajdują się w Afryce i w Indiach.

Tam zostają przetwarzane na kaszę, podpłomyki i piwo. Największe plony uzyskuje się w Ameryce i Meksyku poprzez intensywne stosowanie nawozów. Sorgo cukrowe tam się używa głównie na paszę dla zwierząt i do produkcji etanolu (benzyny). W Niemczech przebiegają aktualnie dokładne badania nad wykorzystaniem sorgo i trawy sudańskiej do produkcji biogazu. Również Chiny chcą produkować biopaliwo głównie z sorgo.

Region pochodzenia: Etiopia

Główne kraje uprawne: Sudan, Indie, Nigeria

Zastosowanie: kasza, podpłomyki, piwo

(UK Sorghum)