Search
Search Menu

Straty na polu

Odpady przy uprawie i transporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że jedna trzecia gruntów rolnych na świecie jest wykorzystywana do produkcji odpadów: 1,3 mld ton ton produktów o wartości 690 mld euro jest tracona lub marnowane w drodze z pola na talerz. Same tylko Chiny i Ameryka produkują więcej gazów cieplarnianych niż ich ilość uwalniana jest przy produkcji tych odpadów. Zaczyna się to na polu od technicznych strat plonowych, ale także w przypadku owoców i warzyw, które w ogóle nie są zbierane, ponieważ nie odpowiadają naszym wymogom handlowym. Straty po zbiorach są bardzo wysokie w tropikalnych rejonach Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Tutaj znaczna część zbiorów pleśnieje, gnije lub jest zjadana przez szczury i owady, ponieważ nie jest wystarczająco dobrze przechowywana i transportowana.

(Verluste auf dem Acker)