Search
Search Menu

Świeżo schłodzone do kosza

Odpady z gospodarstw domowych i gastronomii W Niemczech, w Europie, a najbardziej rażąco w USA najwięcej żywności wyrzuca użytkownik końcowy, to znaczy gospodarstwa domowe i branża gastronomiczna W Niemczech wyrzuca się ok 40 % żywności. W porównaniu z tym w Afryce Południowej tylko 6 procent strat spowodowane jest przez użytkowników końcowych. Im mniej pieniędzy wydajemy na zakup naszej żywności, tym mniej ją szanujemy i doceniamy. Wiele osób kupuje więcej niż jest w stanie spożyć. Dobre jeszcze do zużycia produkty żywnościowe zostają wyrzucane, ponieważ ich termin ważności już upłynął. Naturalnie występują w gospodarstwach domowych i w gastronomii również straty, których nie da się uniknąć: dotyczy to warzyw, owoców lub obierków z ziemniaków. A jedna czwarta tego, co na całym świecie zostaje wyrzucane wystarczyłaby na wyżywienie wszystkich 800 miliardów ludzi, którzy głodują na tej ziemi.

(frisch gekühlt in die Tonne)