Search
Search Menu

Od wieprzka do wieprzowiny

Dwie świnie tuczą się na 2000 m2. Nie znamy nazw tych dwóch zwierząt. Są to dwie świnie z 59 milionów w Niemczech, 260 milionów w Europie i 1,5 miliarda świń na całym świecie13, które zostają szlachtowane każdego roku. Dziewięć metrów kwadratowych gruntów ornych jest potrzebne do wyprodukowania paszy treściwej ze zbóż, kukurydzy i soi na kilogram świni 14. Tak więc nasze 2000 m2 zapewniają wystarczającą ilość paszy, aby wykarmić dwie świnie do typowej masy poubojowej 115 kg. To zaledwie pokrywa roczne spożycie wieprzowiny pięciu Niemców (dobre 50 kg)15. Tu staje się jasne, dlaczego dla wielu 2000 m2nie wystarcza. Nasze dwie świnki prawdopodobnie zostają karmione antybiotykami pięć razy w ciągu swojego krótkiego życia16. A tak poza tym zgodnie z dyrektywą UE w sprawie dobrostanu zwierząt17, można by było hodować nie mniej niż 2000 dorosłych zwierząt na naszym polu – jedno na metr kwadratowy! Na całym świecie spożycie mięsa wciąż rośnie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W ciągu ostatnich 45 lat wzrosło ono trzykrotnie z nieco poniżej 100 mln ton do ponad 300 mln ton. Spożycie na osobę rozwija się zatem różnie Jest ono naszą decyzją. Spożycie mięsa w kilogramach na osobę w różnych krajach w latach 1969 i 2009

35

59

Ogromne różnice: spożycie mięsa wzrosło w latach 1969-2009 w wielu regionach świata, lecz nie we wszystkich

(vor die Säue)