Suche
Suche Menü
Allgemein

Acı Bakla

Eski Romalılar acı baklaya şifalı bir bitki, ve aynı zamanda toprak düzenleyici olarak değer verirdi. Ancak tohumları, zehirli acı bir madde olan lupinin içerir. İlk kez 1930 yıllarında az lupinin içeren tatlı bakla üretildi. Protein değeri yüksek olan tohumlar insanların tüketimine sunuldu ve hayvan yemi olarak kullanıldı.
Bu baklagil soyaya karşı yerli bir seçenek oldu. Yeşil gübreleme bakımından acı baklalar azot içerdiği için toprağa atılır.

Menşebölgesi: Mısır,Yunanistan

Başlıça yetiştiren ülkeler: Avustralya,Polanya Rusya

Kullanım: acı baklaşinitzel, Hayvanyemi, yeşil gübre

% 0,04 alan oranı

1 m² dünya alanı

0,7 milyon hektar global

(UK Lupine)