Suche
Suche Menü
Allgemein

Alan yanıyor

2000 m² ile ne kadar yol gidebilirsiniz?

Tarladan elde edilen yakıt ve enerji iklim sorununa gerçekten kalıcı bir çözümmü?

Hadi hesap yapalım: Ortalama 2000 m² kolza verimi Avrupa Birliği’nde 650 Kilogram civarındadır. Bu 272 litre dizel üretmek için kullanılır.

Yaklaşık yedi litreyi 100 kilometreye tüketirsek, 3900 kilometre eder, beş kez Münih’ten Hamburg’a gidip geliriz. Tarlamız bir yıl boyunca kullanılmış olacak.
Hayvan yemi olarak sıkılmış kolza küspesi dışında, yiyecek hiç bir şey kalmazdı.
Bu arada, Almanya’da her yıl bir araba ortalama 13.000 kilometre yol alıyor.
Almanya’da, toplam ekilebilir arazinin neredeyse beşte biri,
biyogaz tesislerinde biyoyakıt ve enerji için kullanılıyor.
Eğer Almanya’nın arabaları 100 kilometrede bir litre daha az yakıt tüketirlerse, kesinlikle tarladan elde edilen tüm yakıt ve biyogaz veriminden daha fazla tasarruf sağlanacaktır.

(Ackerverbrennung)