Suche
Suche Menü
Allgemein

Buğday 

Buğday dünya çapında en çok ekilen tahıldır. Pirinçten sonra en önemli ikinçi temel gıdadır. O dünya nüfusunun %20sinin kalori ihtiyaçını karşılar. Arpadan sonra en eski ikinci tahıl türü olarak geçer. Çok farklı buğday türleri ve binlerce çeşitleri vardır. Bugün en önemli buğday türü yumuşak buğdaydır. Buğdayda spekülasyon  nesnesi olarak Uluslararası borsada işlem görmektedir. Dünyada hasatın beşte biri, Almanya’da yarısı hayvanlara yedirilmektedir.

Menşebölgesi: Orta Doğu (Mısır,Süriye, Irak)

Başlıça yetiştiren ülkeler: Çin,ABD,Rusya,AB

Kullanım: un,(ekmek,makarna) hayvan yemi

%14,33 alan oranı

290 m² dünya alanı

218,3 milyon hektar global

(UK Weizen)